Kinder - en opvoedcoach

Wat doe ik, als kindercoach nu precies?

Iedere ouder en/of verzorger ziet zijn kind het liefst gelukkig! In de meeste gevallen is dat ook zo. Soms hebben kinderen te maken met een probleem, situatie of een gebeurtenis en weet men niet hoe hier mee om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.

Als kindercoach kijk ik mee met de ouders en het kind en ik kijk vanuit de actuele situatie welke stappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij werk ik oplossings-en toekomstgericht.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen. Ik ga er van uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Samen met jouw kind probeer ik deze antwoorden te vinden. Ik wil jouw kind bewust maken van zijn/haar kwaliteiten zodat we deze in kunnen zetten daar waar nodig is. Het is voor mij bijzonder om kinderen te begeleiden op deze weg. Samen ontdekken, leren en ont-wikkelen. 

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te kijken, te luisteren en te voelen ontdekt jouw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden het kan leren om zo beter om te gaan met zijn/haar probleem. 

Doelen:

  • Kinderen leren hun eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan

  • Kinderen leren hun eigen kwaliteiten (her)ontdekken, en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen

  • Kinderen leren hun eigen denken en handelen zelf positief te beinvloeden

Dit alles doe ik in de natuur. Samen spreken we een fijne plek af, daar waar jij je prettig voelt. 

Voor wie is de mobiele kindercoach?

Kindercoaching is een laagdrempelige manier om een kind te helpen een oplossing te vinden voor bijvoorbeeld:

*  bang en onzeker zijn

*  faalangst hebben

*  moeilijk vriendjes maken

*  snel boos zijn

*  moeite hebben met concentreren

*  een slaapprobleem hebben

*  moeite hebben met emoties om te gaan (mogelijk t.g.v. echtscheiding, (re) emigratie, of overlijden)

*  willen leren omgaan met veranderingen

*  gepest worden, of zelf pesten

*  niet lekker in je vel zitten zonder dat direct helder is wat de oorzaak isHoe ga ik te werk?

 

Nadat we elkaar telefonisch hebben gesproken, kunnen we een afspraak maken voor een eerste gesprek. Dit is gratis. Tijdens het gesprek kun je je vragen, aanvullende gegevens, zorgen en verwachtingen kenbaar maken en kan ik de informatie verzamelen die ik nodig heb. Ik kom hiervoor bij jou aan huis. Uiteindelijk bepaal jij als ouder of je het traject met mij wilt voortzetten. 

Ieder kind is uniek. Dit betekent dat er geen standaard oplossingen bestaan. Onbewust weten kinderen waar het antwoord te vinden is: in hen zelf! Ik maak gebruik van de sterke kanten en kwaliteiten van jouw kind om samen deze oplossing te vinden. Door nieuwe vaardigheden aan te leren of ‘vergeten’ vaardigheden weer op te roepen, gaan we op weg naar een uniek doel: het doel van jouw kind!

Ik vind het belangrijk af te stemmen op, en aan te sluiten bij de (hulp)vraag en achterliggende behoeften van jouw kind. Wat mij als mobiele coach zo speciaal maakt is, dat ik samen met jouw kind de natuur in ga. Denk hierbij aan de bossen of een park. Natuur geeft rust en verbinding met jezelf. Kinderen voelen zich prettig in de buitenlucht, waardoor ze eerder zichzelf kunnen en durven zijn. Op een speelse manier gaan we samen te werk in de natuur. 

Een coachingstraject duurt gemiddeld 4 tot 6 sessies. Hierbij ga ik uit van 1 sessie per week. Na 3 sessies met jouw kind volgt er een evaluatie met jou als ouder(s). Ik vind het dan prettig van jou te horen wat er ervaren wordt. Na afronding van het gehele traject, sluiten we samen af met een eindgesprek. Meestal is jouw kind hier ook bij aanwezig en heb ik met hem/haar doorgesproken wat we gaan bespreken. Jouw kind zal dan zelf vaak ook e.e.a. vertellen en/of laten zien! Ik vind het waardevol dat jouw kind zelf kan  vertellen wat er allemaal is geleerd en gedaan: een afsluiting met een warm bad vol complimenten!

Wat kan ik, als   opvoedcoach voor jou   betekenen?

Het kan voorkomen dat jij als ouder zoekende bent naar de juiste manier van opvoeden, soms lukt het, ondanks alle inzet, gewoon even niet. Zonder oordeel kijk ik met je mee. Er is geen goede of foute manier… wel is er een andere manier. Je kunt bij mij terecht met opvoedvragen gerelateerd aan de vraag van jouw kind. Ik neem de regie niet over, maar samen kijken we naar andere mogelijkheden.

Je kunt om verschillende redenen contact met mij zoeken. Misschien zoek je bevestiging voor jouw eigen aanpak of ben je op zoek naar een andere aanpak. Ook kun je met vragen over de ontwikkeling en het gedrag van jouw kinderen terecht bij mij. Ik kan je een praktisch advies geven of juist een steuntje in de rug.

@2017 by Kindercoach Marleen

  • w-facebook